Facebook

Jumelage nieuwsbrief

Jumelage
Voorschoten-Kita
Paganinidreef 11
2253 SG Voorschoten

Jumelage Voorschoten-Kita ondersteunt initiatieven van de inwoners van Kita met materiaal, expertise en helpt bij het opstellen van een goed projectvoorstel en een subsidie aanvraag.
Met name kleinschalige burgerinitiatieven die de leefsituatie in Kita en directe omgeving (Cercle de Kita) kunnen verbeteren, worden door de Jumelage omarmd.

De burgerinitiatieven komen met name voort uit coöperaties en verenigingen die draagvlak van een groep mensen hebben en ook ten goede komen aan meerdere mensen tegelijkertijd.

De Jumelage startte in 1984 nadat voormalig pater Johan Wachters een voorstel tot financiering van een kleinschalig dammenproject heeft overlegd. In 2009 bestond de Jumelage 25 jaar, wat gevierd is met verschillende activiteiten in Voorschoten en in Kita. Met het tekenen van een officiële stedenbandovereenkomst werd het contact met de gemeente Voorschoten en Kita verstevigd.

Regelmatig vinden bezoeken tussen Voorschoten en Kita plaats.

2012 en 2013 staan in het teken van de jongerenuitwisseling. Jongeren uit Voorschoten zullen een bezoek brengen aan Kita en jongeren uit Kita zullen Voorschoten bezoeken. Hier leest u alles over deze bijzondere activiteit.

gemeenteprojectOp dit moment loopt er nog een gemeenteprojecten: De afdeling Burgerzaken van de Gemeente Voorschoten leidt collega’s in Kita op in het opzetten van een gedegen administratie. Met stages en bezoeken over en weer kijken de collega’s naar elkaars manier van werken. Dit project is opgezet in het kader van het landenproject van de VNG-I.

In het najaar van 2011 organiseerde de Jumelage de tentoonstelling 'Naar Kita zonder ticket in het Historisch Museum Voorschoten. Belangstellenden konden kennis maken met het dagelijks leven in Kita. Veel basisschoolklassen volgde de educatieve activiteiten.

In het jubileumjaar 2009 vindt o.a. een bezoek aan Voorschoten en aan Kita plaats met in beide plaatsen een groot feest. Een fototentoonstelling in de bibliotheek van Voorschoten zorgt voor een grotere naamsbekendheid, evenals het uitlenen van een leskist voor de basisscholen, met materialen en lessen over het dagelijks leven in Kita.

vrouwencentrumDe actie “Voorschoten CO2 wijzer”, is voortgekomen uit een initiatief van de Jumelage Voorschoten Kita en Platform Duurzaam Voorschoten. Door in Voorschoten over te stappen op groene stroom wordt een bedrag gestort in een fonds die zonne-energie verzorgt in de Cercle de Kita. Dit project is inmiddels afgerond.

Naast deze activiteiten houdt de Jumelage zich bezig met de verkoop van bogolans, die gemaakt zijn door het gehandicaptenatelier Darsalam. De ingekochte bogolans worden door de Voorschotense Wereldwinkel verkocht.
Ook is er een contact tussen de Fortgensschool en Kita Gare, twee basisscholen die met elkaar corresponderen.

smeden timmerlieden atelierTijdens de bezoeken, die tegenwoordig jaarlijks plaatsvinden, wordt ook altijd een bezoek gebracht aan de “lopende” projecten; Het smeden- en timmerliedenatelier, drie tuinen in Kita en omgeving en het vrouwencentrum.

Binnen Voorschoten wordt regelmatig aandacht gevraagd voor Kita. 3 x per jaar verschijnt een nieuwsbrief met informatie, er worden gastlessen verzorgd op basisscholen, maar desgewenst ook in het voortgezet onderwijs of bij de Universiteit Leiden.

Tijdens Voorschotense activiteiten is de Jumelage Voorschoten-Kita aanwezig om te vertellen over het werk in Kita, Mali.