Facebook

Jumelage nieuwsbrief

Werkbezoek aan Kita - 17 februari t/m 5 maart 1994

Theo Faassen, Corry van der Krogt

In de periode van september 1993 t/m januari 1994 werden de voorbereidingen getroffen voor dit werkbezoek. Na de coup van 26 maart 1991 werden er geen officiële berichten meer ontvangen van het jumelagecomité uit Kita. De Commandant, de hoogste administratieve ambtenaar uit de Cercle de Kita, was vervangen en er bestond grote onduidelijkheid over de toekomst van de Jumelage. Nieuwe contacten dienden te worden gelegd. Er werden in de voorbereiding veel brieven naar Mali gestuurd en al snel kwamen er enthousiaste reacties terug: de delegatie was zeer welkom.

Eenmaal in Mali werden er vooral veel gesprekken gevoerd en bezoeken afgelegd. In Bamako werd een bezoek gebracht aan de ambassade en de Stichting Nederlandse Vrijwilligers. Ook was er contact met Johan Wachters in Kati.
In Kita werden verschillende coöperaties bezocht, het vrouwencentrum, diverse scholen, het vuilnisophaalproject, de missiepost en het kippenproject.
Daarnaast werd het Jumelagecomité onder leiding van de Commandant opgericht.