Facebook

Jumelage nieuwsbrief

Werkbezoek aan Voorschoten - 7 t/m 17 september 2012

Sidy Sacko, Mami Sissoko

Van vrijdag 7 september tot en met maandag 17 september 2012 brachten twee leden van het bestuur uit Kita een bezoek aan Voorschoten. Sidy Sacko tijdens werd maart 2012 door de leden van het bestuur van de Coördination gekozen tot voorzitter, als opvolger van de overleden Cherif. SidyOnderwijsman Sidy heeft al jaren zitting in het bestuur en was voor de mensen in Kita de aangewezen persoon om de leiding op zich te nemen. Een van de onderwerpen waar Sidy en zijn bestuur zich mee bezig houden is de voorbereiding van het uitwisselingsprogramma van jongeren tussen Voorschoten en Kita. Hij heeft al snel gezorgd dat een aantal jongeren uit Kita deel uit gingen maken van het bestuur. Toen wij in Voorschoten mensen wilden uitnodigen voor een werkbezoek was de keuze niet zo moeilijk. Wij hebben aangegeven dat we het prettig zouden vinden als de nieuwe voorzitter zich hier zou komen voorstellen. Het bestuur in Kita heeft met het oog op de uitwisseling een van jongeren, Mami Sissokko, aangewezen voor het bezoek.

Na veel papieren en controles was het op vrijdag 7 september zo ver. Sidy heeft voor zijn werk al een aantal reizen naar Europa gemaakt (hij is inspecteur van Plan Internationaal en SOS kinderdorpen geweest), maar voor Mami Sissokko was het een eerste bezoek buiten haar stad Kita. Mami en EmmaStelt u zich eens voor; voor het eerst buiten je dorp, voor het eerst zonder je ouders en familie, voor het eerst naar de hoofdstad, voor het eerst in een vliegtuig, voor het eerst warm eten zonder dat het op een houtvuur is gekookt. Dit meisje van 19 jaar wist de eerste dagen dan ook even niet hoe ze alle indrukken een plekje moest geven. Gelukkig logeerde zij bij de ouders van Emma, haar “Hollandse zusje” die in 2009 een aantal maanden bij haar heeft gewoond.

Tijdens het werkbezoek is veel besproken en is een aantal organisaties bezocht. Natuurlijk is gesproken over de politieke situatie in Mali en de gevolgen daarvan voor de mensen in Kita. Materieel gezien valt het in Kita erg mee, vertelde Sidy ons. Maar Mami en haar ouders (haar vader is Adama Sissokko en bezocht Nederland in 2009) hebben ons verteld dat het moeilijk is om als timmerman het hoofd boven water te houden en alle monden te blijven voeden. De regentijd is gelukkig heel goed geweest en er wordt een goede oogst verwacht. Ook de uitwisseling van de jongeren is uitvoerig besproken.

De aanvraag voor nieuwe projecten heeft veel aandacht gekregen. De mensen in Kita zitten vol plannen en er kwam een aantal voorstellen op tafel waarbij gevraagd werd om financiële bijdragen. Tijdens het bezoek is hier veel over gesproken, maar ook in de komende maanden vraagt dit onderwerp onze aandacht. Op welke manier zorgen de mensen in Kita voor een goede aanvraag; welke projecten hebben kans van slagen en hoe kun je dat het beste inschatten? Kan iedere aanvraag gehonoreerd worden en welke prioriteiten leg je bij een aanvraag? Goed om alles eens uitgebreid met elkaar te bespreken.

groepsfoto sept 2012 webEen van de aanvragen betreft een lange lijst van gereedschappen voor jongeren die een praktijkopleiding volgen in het (met ondersteuning van de Jumelage opgezette) opleidingscentrum van de smeden- en timmerliedenwerkplaats. Een bezoek aan Gered Gereedschap kon daarom niet uitblijven. Met een rondleiding en een afspraak om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de gereedschappen naar Kita te krijgen zijn de delegatieleden tevreden naar Voorschoten teruggegaan.

Daarnaast was het ook prettig om een ooggetuige verslag te ontvangen van de werking van de zonnepanelen die nu in veel dorpen in de omgeving van Kita draaien dank zij ons project CO2-wijzer. Goed om te horen dat de gezondheidszorg en het onderwijs zo gebaat zijn bij dit project, dankzij de giften van Voorschotense bedrijven en particulieren.

Tijdens het werkbezoek vertelde een bestuurslid op haar werk over het bezoek uit Mali. Iemand pakte haar telefoon om een goede kennis van haar te bellen die evenals contacten had in Mali. Lector dr. Annemieke Mol Lous van Hogeschool Leiden heeft al jaren contacten met een school in Kati, ongeveer 150 kharing etenm van Kita. Natuurlijk hebben wij met Sidy, per slot van rekening een onderwijsman, een bezoek gebracht aan deze mevrouw. Leuk om te zien hoe klein de wereld is!

Ook een bezoek aan het Afrika Studie Centrum (ASC) in Leiden leverde leuke gesprekken en goede contacten voor de toekomst op. Zo zijn een aantal bestuursleden in oktober naar een bijeenkomst van ASC geweest over de politieke situatie in Mali. Bezoeken werden afgelegd aan de Fortgensschool (basisonderwijs) en aan het Vlietlandcollege. De heer en mevrouw Rodenburg hebben onze gasten op een hartverwarmende wijze op hun boerderij ontvangen. Veel nieuwe contacten zijn gelegd en vriendschappen zijn aangehaald. Verder werd een bezoek aan Den Haag gebracht. We bezochten het Binnenhof en Madurodam.

GourmettenHet bezoek werd afgesloten met een gourmetavond waarbij zo’n 20 mensen aanwezig was. “Vreemde gewoontes houden die Hollanders er op na”, zullen zij vast en zeker hebben gedacht. Eten koken gewoon op tafel in kleine pannetjes. Maar gaandeweg bleek dat het erg gezellig en zelfs lekker was. Na het tekenen van het eindverslag, het voor ons allen zo bekende PROTOCOLE, was het officiële gedeelte van het bezoek ten einde.
Maandag 17 september vertrokken Sidy en Mami weer richting Bamako, een hele ervaring en veel vrienden rijker.