Facebook

Jumelage nieuwsbrief

Bezoek aan Mali - 11 t/m 25 oktober 2007

Assetou Kouyaté, Corry van der Krogt

Verslag van een niet-officieel werkbezoek aan Kita, waarbij het natuurlijk toch altijd over het werk gaat!

"Mali is wakker geworden", woorden van Moussa Fofana. Deze woorden geven weer wat direct ook de eerste indruk is en het gevoel wanneer we in Mali aankomen. Er is volop leven, er wordt veel gebouwd en het voelt aan dat de Malinezen hard op weg zijn om hun land een toekomst te geven. Dit wordt niet alleen opgemerkt in Bamako, maar ook in Kita. Zou dit komen door de telecommunicatiemiddelen, zoals telefoon en televisie, die de Malinezen in contact brengen met de rest van de wereld ?

CIMG0553Deze reis naar Mali en uiteraard ook Kita was dit keer geen officieel werkbezoek, maar werd uiteindelijk toch een werkbezoekje in een nut-shell.
Het bezoek begon als een spontaan, geïmproviseerde actie. Assetou Kouyaté, medebestuurslid van de Jumelage, ging op bezoek bij haar familie in Bamako en dat bracht mij er toe om met haar mee te gaan. Misschien zou dit voor mij de kans kunnen zijn om de Malinezen en het Afrikaanse leven wat beter te leren kennen. Het was genieten. Samen eten met de familie, luisteren naar het gitaarspel en de uitgebreide verhalen van de vader van Assetou. Jezelf “douchen” in de vrije natuur, in het zonnetje of bij volle maan. Samen met de moeder van Assetou naar de markt gaan om dan met armen vol met pinda’s en maïs weer terug te komen. Tekenen met de kinderen op het erf of een wandeling maken. Kortom, ik heb mezelf laten meevoeren in de gewone dagelijkse dingen van het Afrikaanse leven; ik mocht echt even deelgenote zijn.

Na een paar dagen ben ik op weg gegaan naar Kita. Dit kan uiteraard niet zonder ook de familie van Johan Wachters te bezoeken. Kati ligt op de route naar Kita. Dankzij de goede zorgen van Johan en Ramata voor alles wat groeit en bloeit, begint hun tuin een echt paradijsje te worden, waar ook de vogels het prima naar hun zin hebben. Het gaat overigens steeds beter met Johan, die na vele operaties in Mali en Nederland weer heel actief bezig is met het opzetten van een technische school in Kati.

Het verblijf in Kita verliep dit keer anders dan ik van vorige keren gewend was. Dit keer was ik uitgenodigd bij Chérif Coulibaly om bij hem te komen logeren.
CIMG0422Dit gaf meteen aan het bezoek een ander karakter en het bood mij de gelegenheid om dichter bij de mensen te kunnen zijn.
Vanaf het begin was het een komen en gaan van de bekende mensen uit Kita. Even een groet met een praatje. Direct werd voorgesteld om de vijf dorpen, die geselecteerd zijn voor het project van het plaatsen van zonnepanelen, te gaan bezoeken. Ook werd veel verteld over de stand van zaken van de verschillende projecten en afspraken geregeld om deze te gaan bezoeken. Tijdens de maaltijden werd met Chérif veel uitgewisseld over de Jumelage in het algemeen, er werden herinneringen opgehaald van bijna 25 jaar jumeleren. Ook hebben we samen diverse ideeën besproken voor het komende werkbezoek in 2008 en het jubileumjaar in 2009.

Omdat ik dit keer in mijn eentje was verliepen de contacten allemaal minder officieel, maar toch constructief. Hierdoor kon mogelijk in zo’n korte tijd, binnen vijf dagen, veel gebeuren. Ik ben van mening dat deze manier goed aansluit bij de werkwijze van de mensen in Kita.

Direct na aankomst werd ik uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het Centre Féminin, dat tegenwoordig de naam draagt: Coopérative Multifonctionelle voor de vrouwen. Er zijn momenteel 6 activiteiten:
  1. Het maken van beurre de carité van hoge kwaliteit (Carité is een noot die veel olie bevat en voor verschillende doeleinden wordt gebruikt). Bij aankomst werd net een workshop van tien dagen afgesloten die gegeven was in het centrum. Gwyneth Caverly van Peace Corps in Kita, gaat de vrouwen van het centrum hier verder in begeleiden. Er werken 400 vrouwen mee aan dit project, waaronder ook vrouwen uit de omliggende dorpen die de cariténoten verzamelen en verkopen.
  2. Caisse mobile: dit is een bank die vrouwen in staat stelt een eigen rekening te openen. Ook dit proces wordt begeleid door Gwyneth Caverly. Zij leert vrouwen om geld te sparen, dit vast te zetten en het op een goede manier te gebruiken voor hun eigen ontwikkeling.
  3. Het verven van de bogolans. De vraag van bogolans neemt af. Er wordt nog wel gewerkt in het atelier, maar in mindere mate.
  4. Het maken van zeep. Dit werk wordt gedaan door mannen. Ik zag dat ze daar druk mee bezig waren.
  5. Patte d’arachide. Het maken van pindakaas.
  6. Het maken van hekwerk voor omheiningen. Dit is een activiteit waar ook 3 gehandicapten van Darsalam

Ook bracht ik een bezoek aan het smeden- en timmerliedenatelier. Er is contact gelegd met de EDM (Electriciteit Centrale van Mali) om elektriciteit door hen te laten leveren en een onderhoudsgarantie met hen af te sluiten, zodat de coöperatie verzekerd is van een goede elektriciteitsvoorziening voor het atelier.
COMUFORMEK heeft een contract met Swisscontact afgesloten voor hulp met de opzet van een beroepsopleiding. Ik kreeg de indruk dat het m.n. voor Samba Barry, de voorzitter, en zijn collega’s erg belangrijk is om verder te komen met het atelier. Op dit moment worden de handgereedschappen gebruikt door de afzonderlijke werknemers in hun eigen atelier, tot het moment waarop zij gezamenlijk kunnen starten in het atelier voor smeden en timmerlieden.

CIMG0291Het gehandicaptenatelier van Darsalam wil zich meer gaan toeleggen op het houden van kippen. Verschillende leden van de groep hebben ook meegedaan met de cursus van Ineke Puls . Op uitnodiging van de Cooperative Avicole is zij, als medewerkstervan de PUM (project uitzending managers), hiervoor 10 dagen in Kita is geweest. Samen met Ineke zijn de leden van de groep Darsalam in overleg om een groot kippenhok met een legbatterij te bouwen. Ook andere leden van de Cooperative Avicole maken plannen om met de opgedane kennis hun bedrijf uit te breiden.

Er zijn twee contacten geweest met de Conseil Moustapha Sissoko. Hij wil graag op gemeentelijk niveau samenwerken met de Jumelage. Hij zegt dat vanuit de Malinese regering momenteel grote belangstelling bestaat om op deze manier op internationaal niveau samen te werken. Hij heeft een officiële brief meegegeven waarin hij een intentieverklaring heeft afgegeven aan burgemeester Staatsen in Voorschoten. Ook zal hij, tijdens een algemene vergadering in november met de burgemeesters van de Cercle de Kita, de mogelijkheden van toekomstige samenwerking bespreken. Meneer Sissoko heeft aangegeven dat hij het belangrijk vindt om een afgevaardigde vanuit de Cercle de Kita deel te laten nemen aan het werkbezoek van 2008.

Er zijn vijf dorpen geselecteerd voor de plaatsing van zonnepanelen: Kofeba, Balandougou, Souransan, Bankasi en Sengou. Het zijn dorpen waar nog geen elektriciteit is en mensen zijn daardoor sterk beperkt in hun mogelijkheden. De zonnepanelen geven kinderen de mogelijkheid in de toekomst ‘s-avonds hun huiswerk te maken. De kraamklinieken in de dorpen hebben dan licht voor de bevallingen die in de avond en nacht plaats vinden.
Om zelf ook kennis te maken met de leden van de Coordina-tion, met de Conseil van de Cercle de Kita en voor het bezoek aan de dorpen was Assetou Kouyaté voor deze gelegenheid vanuit Bamako naar Kita gekomen.
In alle dorpen werden wij met groot enthousiasme ontvangen en gaven de dorpelingen aan dat zij zich zeer vereerd voelden dat zij uitgekozen zijn voor het “pilotproject” van de zonnepanelen. In ieder dorp is men bereid om zelf ook een bijdrage te leveren en goed voor het onderhoud te zorgen.
mali3 369In Bankasi werden wij ook onthaald met muziek en dans van de jagers. Dit dorp wil graag ook contact met Voorschoten in de vorm van een mini-jumelage. Drie mensen werden uitgekozen om ons te gaan schrijven.

Met Chérif is gesproken over namen voor het komend werkbezoek. We kwamen erop uit dat het goed is mensen te sturen van projecten die op dit moment ook extra steun kunnen gebruiken om zich verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een afgevaardigde van de twee coöperaties van de mannen en de vrouwen en, zoals afgesproken met de Conseil, een afgevaardigde van de gemeente Kita.

Tiémoko Coulibaly, zoon van Chérif, heeft een eigen Cybercafé en wil zich graag in dienst stellen van de Jumelage. Hij opent regelmatig zijn mailbox, hetgeen betekent dat de berichten in de toekomst ook sneller door kunnen komen. Ik heb hem beloofd dat wij contact houden met hem. Mogelijk kunnen we hem helpen zijn kennis te vergroten.

Conclusie
Het was voor mij een zeer waardevol bezoek, waarin ik veel gezien, gehoord en meegemaakt heb. Net als tijdens de vorige bezoeken aan Kita constateer ik opnieuw een groei in vele opzichten. Ik zag dit in Bamako, maar ook in Kita. Ik zie dat mensen bouwen aan hun toekomst. Zij zoeken en vinden daar een eigen weg in, met maar ook zonder hulp van anderen zoals de hulp die gegeven wordt vanuit veel verschillende landen en op allerlei terreinen. Ik vind het hoopgevend wat er allemaal gebeurt en kijk uit naar het bezoek in 2008. We kunnen dan weer verder praten met onze vrienden in Kita, want enkel en alleen door de persoonlijke ontmoetingen kan m.i. de vriendschap en het begrip voor elkaar pas echt groeien.

Corry van der Krogt