Facebook

Jumelage nieuwsbrief

Werkplaats voor gehandicapten in wijk Dar Salam in Kita

geplaatst op 17 februari 2014

De ondersteuning van het gehandicaptenatelier gaat al ver terug. In dit atelier werkt een groep gehandicapten in een coöperatie samen om in hun onderhoud te voorzien. De voornaamste bezigheid is het maken van bogolans (modderdoeken), die o.a. in de Wereldwinkel in Voorschoten verkocht worden.

bogolantassen wereldwinkel

Onderzoek naar functioneren gehandicaptenatelier

geplaatst op 17 februari 2014

Van 3 januari tot 3 maart 2010 is Mirjam Twigt voor de Jumelage in Kita. Zij brengt tijdens haar bezoek in kaart waarom de verschillende projecten van het gehandicaptencentrum Dar Salam niet of slechts gedeeltelijk werken. Hoge verwachtingen en steeds wisselende projecten zorgen ervoor, dat de activiteiten van Dar Salam niet winstgevend zijn. Mirjam heeft geen praktische oplossing kunnen bieden. Wel stelt zij voor in de toekomst duidelijker te zijn over wat een project inhoudt, een lokale verantwoordelijke aan te wijzen, consequenties te verbinden aan geïnvesteerd budget en te zoeken naar mogelijkheden voor ondersteuning van het Peace Corps en NGO’s.
Lees het reisverslag van Mirjam Twigt.