Facebook

Jumelage nieuwsbrief

Het eerste project: een eigen dam

geplaatst op 18 februari 2014

In januari 1983 vroeg de gemeente Voorschoten aan zijn inwoners een land en een project te kiezen om een jumelage te starten.  Er kon gekozen worden uit een project in India, Mali of Kenia. Voorschoten stemde voor het project 'Een eigen dam' in Mali. De uitleg over het project was als volgt:
eigen damDe te bieden hulp moet aansluiten bij de cultuur, tradities, tempo en kennis van de mensen en dus kleinschalig zijn.

Het volgende project is het gezamenlijk aanleggen van 'EEN EIGEN DAM' om het water vast te houden wat in het natte seizoen valt en dat wegstroomt, terwijl er in de droge tijd (8 maanden) groot gebrek is aan drinkwater voor mens en dier. Vaak moet er door vrouwen 20 km en meer gelopen wordenover zeer slechte wegen om water te halen; het vee moet geëvacueerd worden dn in het ergste geval verdwijnen dorpen van de kaart (migratie).

De voordelen van de door stuwdammetjes ontstane meertjes zullen zijn:
  • verbetering van de waterstand / het mogelijk op 'peil' blijven van bestaande putten
  • drenkplaatsen voor vee en wild
  • mogelijkheden van kleinschalige irrigatie, tuinbouw, kleine boomkwekerijen

De eventuele nadelige bijeffecten van dit stilstaand water mogen echter niet worden onderschat; parasitaire besmetting en darminfecties. Door van het begin af aan betreffende bevolkingsgroepen geheel bij de bouw van de dam te betrekken en te begeleiden (vorming en voorlichting) kunnen de gevaren reeds in de kiem worden gesmoord.
De bouw van een dorpsdammetje zou een 'springplank' kunnen zijn voor vele verdere ontwikkelingen.
eigen dam 2


Het dammenproject is de start geweest van het contact met Kita. Sinds 1984 wordt er samengewerkt met de Coördination in de Cercle de Kita en zijn er talloze nieuwe projecten uitgevoerd.