voorkant nieuwsbrief 85 web

Geachte lezer,

Hierbij ontvangt u de eerste digitale editie van de Nieuwsbrief van Jumelage Voorschoten-Kita. Een nieuwe nieuwsbrief met veel informatie over Kita, maar natuurlijk ook over Mali.

Na een bezoek in het voorjaar door 3 bestuursleden en 2 oud bestuursleden is er in Mali nogal veel veranderd. De staatsgreep in maart 2012 heeft het wereldje van veel Malinezen danig op zijn  kop gezet. Op 17 oktober zijn een aantal van onze bestuursleden naar een symposium in Den Haag geweest, georganiseerd door o.a. Afrika Studie Centrum, om zich op de hoogte te stellen van de politieke ontwikkeling in Mali.
De situatie in Mali is ook aanleiding geweest om de nieuwe voorzitter in Kita, De Heer Sidy Sacko, en een van de jongeren uit Kita, Mami Sissokko, uit te nodigen voor een aantal vergaderingen. Ook hiervan leest u verslagen en het eindverslag van het bezoek.
Maar ook de jongeren die zich voorbereiden op hun reis naar Kita vertellen u over de plannen voor het komende jaar.


Tot slot willen wij u uitnodigen voor een donateursdag aan het einde van het jaar. Na de tentoonstelling “Naar Kita zonder ticket” leek het ons leuk om eens per jaar u, als belangstellende in Kita, uit te nodigen voor een middag waarin we met een spreker en aan de hand van foto’s kijken naar het leven in Kita, Mali. Natuurlijk zal een traditionele Malinese maaltijd niet ontbreken.
De gemeente Voorschoten rond binnenkort haar project in Kita af met een bezoek van mensen uit Kita aan Voorschoten. Wij willen onze donateursdag laten samenvallen met dit bezoek. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is wanneer dat bezoek zal plaatsvinden, willen wij u vragen de plaatselijke kranten goed in de gaten te houden. Wij weten dat dit een onpersoonlijke manier van uitnodigen is, maar hopen u die dag toch persoonlijk te kunnen ontvangen.

Ka an bé (bambara voor tot ziens).Klik op de afbeelding om de Nieuwsbrief te openen.


Volg de Jumelage ook op internet en via Facebook en de jongerenuitwisseling op Twitter.